Dieta Praniczna 3 cz jesień 2017

 

Kurs Diety Pranicznej w 3 częściach, po 2 dni, w Warszawie, IX-XII.2017, ul. Madalińskiego, Mokotów

(kolejny taki najwcześniej po Nowym Roku)

………………….KONTYNUACJA kursu rozpoczętego dnia  30.IX i 01.X.2017 – byla to cz 1)

(w dniach 3-10.XI można nadrobić indywidualnie i dołączyć do grupy)

cz 2 ) 11 i 12.XI.2017

cz 3 ) 16 i 17.XII.2017

Inwestycja za każde z 3 spotkań jest taka sama, jest niższa przy wpłacie zaliczki w podanym terminie:

za 2gie spotkanie:

przy wpłacie zaliczki do 23.X – 750 pln

wplata zaliczki po 23.X ale do 30.X – 850 pln

po 30.X – 950 pln

Liczy się wpływ kwoty na konto “Esencji Życia” a nie zlecenia przelewu

 

za 3cie spotkanie:

przy wpłacie zaliczki do 27.XI – 750 pln

wplata zaliczki po 27.XI ale do 04.XII – 850 pln

po 04.XII – 950 pln

Liczy się wpływ kwoty na konto “Esencji Życia” a nie zlecenia przelewu

 

Zaliczka w wysokości 250 pln jest bezzwrotna. Brana jest pod uwagę data wpływu zaliczki na poniższe konto:

Zofia Buczma „ESENCJA  ŻYCIA”  konto nr.  92 1750 0012 0000 0000 3506 4141

 

 

Uwaga: gdyby komuś „wypadł” któryś z w/w terminów może nadrobić indywidualnie i kontynuować

z tą samą grupą lub dołączyć do innej grupy w następnym półroczu )

Indywidualnie – na dwa sposoby:

a) uzupełnianie całości materiału z wybranego spotkania i inwestycja wg czasu trwania spotkania 350 pln/godzine

(to co z grupą robi się w 2 dni indywidualnie może trwać 3 – 10 godzin)

b) uzupełnianie tego co najważniejsze zdaniem prowadzącej w czasie 3  godzin i podanie narzędzi do samodzielnego

korzystania w domu – płatność  950 pln za całość spotkania.

 

najbliższe wolne terminy do indywidualnych spotkań celem uzupełnienia cz,. 1 DP:.

4-7.XI Kielce

8-9-10. XI –  Warszawa Mokotów, ul Madalińskiego.

 

Po ustaleniu terminu (sms’em lub @)) należy wpłacić 500 pln na konto celem potwierdzenia rezerwacji spotkania.

Reszta gotówką na miejscu. W przypadku opłaty 950 pln może być całość wpłacona od razu na konto.

ZALICZKA/ oplata musi dotrzeć na konto “Esencji Życia” do 3 dni przed spotkaniem aby rezerwacja była SKUTECZNA

chyba, ze indywidualnie będzie ustalone inaczej, Dziękujemy.

 

 

 

 

za 1 sze spotkanie IX 2017:

przy wpłacie zaliczki do 30.08 – 750 pln

wplata zaliczki po 30.08 ale do 25.09 – 850 pln

po 25.09 – 950 pln