fbpx

Korzyści z sesji indywidualnych

 

-szybkie wyprowadzanie z depresji, dołka, stanu niemocy, błędnego koła
-ekspresowe radzenie sobie ze stresem i destrukcyjnymi emocjami
-uwalnianie od poczucia winy, żalu, zawiści (przyczyny licznych chorób)
-uwalnianie od traum (gwałty, molestowanie, wypadki, …)
-uwalnianie od lęków i fobii

-odnajdywanie i usuwanie przyczyn przyciągania niepowodzeń: trudności finansowych, uczuciowych, zdrowotnych, szkolnych…
-uwalnianie od nałogów (uzależnień)
-usuwanie klątw, czarów i przyczyn ciągu pechowych zdarzeń
-oczyszczanie z programu „ofiary”
-bezsenność

-zachowania autodestrukcyjne, też autoagresja
-nadwaga i anoreksja
-odkrywanie przyczyn samobójczych skłonności
-uzdrawianie relacji (bliscy, szef…)
-oczyszczenie ze z poczucia odrzucenia i wzorca, który to prowokował
-przyciąganie idealnego partnera
-pomoc w nauce

-podnoszenie poczucia własnej wartości
-uaktywnienie poczucia zasługiwania
-odkrywanie źródła wewnętrznej mocy
-uruchamianie kreatywności
-odkrywanie talentów, predyspozycji
-wyzwalanie asertywności i bycie sobą

-oczyszczanie z traumatycznych przeżyć
-odkrywanie talentów i celu życia
-pojednanie z Bogiem (a tym samym otwarcie się na wszelkie Dary, Łaski)
-sprawdzenie i udrożnienie przepływu energii w ciele
-energoterapia i oczyszczanie aury

-wzmacnianie witalności (jak szybko uzupełnić rezerwy energetyczne)
-ochrona przed utratą energii
-ogólnie pomoc nawet w trudnych przypadkach
-zdarzała się skuteczność w przypadku bezpłodności
u dzieci:

-uwalnianie od lęków, moczenia nocnego
-pomoc przy nadpobudliwości
-problemy szkolne, i inne
-lepsze radzenie sobie w nauce i przyjaźniach