fbpx

Przekaz na 3.XII i 6.XII.20r Przygotuj się na wszystko

 

Przygotuj się na wszystko

co się zdarzyć może,

Usuń lęki, żale

i nie wołaj „O Boże!”

gdy coś nie po Twej myśli

będzie się gdzieś działo –

Ufaj Najwyższej Jaźni

i idź naprzód śmiało

choćby wichry i burze,

choćby trzęsienia, grzmoty –

odrzuć lęk, żal i trwogę,

pesymizm wydal za płoty.

Pozwól się Niebu prowadzić,

ufaj Wewnętrznej Sile,

powiedz sobie: „dam radę!

– ufam i się nie mylę!” (…)

Pozwól każdemu swoje

przeżyć w obecnym życiu,

choćby trudy i znoje,

jawnie czy też w ukryciu.

Podaj rękę gdy możesz

lecz nie rób za nikogo,

bo gdy podwójnie orzesz –

wkrótce nie ruszysz nogą

i sam nie dojdziesz do celu.

Chcąc zdać egzamin za innych –

utkniesz, jak innych wielu.

Każdy ma lekcje swoje,

co trzeba do odrobienia –

musi mieć też postoje –

czas ważny nic nie robienia.

A jeśli wtedy bierzesz

zadania innych na bary

nie zbierasz sił dla siebie

i się pozbawiasz wiary,

że dalej podołasz w drodze

co długa, daleka i żmudna.

Mogą Cię dopaść srodze

pesymizm i wizja złudna,

że na nic cała ta Droga,

że na nic praca nad sobą,

że Dola Twa jest sroga

a cała ziemia wrogą;

że rozwój jest niepotrzebny,

że dość ma się już wszystkiego,

żeś nie jest anioł podniebny,

że Ci daleko do tego…

Dlatego nie ciągnij drugiego

gdy nie chce iść, się nie stara;

gdy wynajduje przeszkody

i słaba u niego wiara,

że warto śledzić Twą Drogę

i na rozwoju swym skupić;

Gdy ciągle mówi: „nie mogę…”

i się bogactwem chce upić…

Pokazuj innym co mogą,

naprowadź – gdzie znajdą wsparcie

niech idą Świetlaną Drogą,

niech leczą swoje rozdarcie

lecz za nich zrobić nie możesz

tego, co Dusza wybrała.

Pamiętaj – swe pole orzesz

choć wokół Ziemi cała.

 

Medytacja Syriuszańska 09.05.2009

przekaz odebrała Veni