fbpx

Przekaz z ostatniej Medytacji

 

Jesteś Mistrzem Sam dla Siebie

z nogą jedną Tu* i w Niebie,

i choć źle iść jest w rozkroku

miejsc tych nie trać nic z widoku.

 

 

 

 

Dbaj o Niebo, dbaj o Ziemię.

Powiedz sobie: „oba cenię,

oba chcę mieć w równowadze

wtedy mam nad sobą władzę

jako Pełnię Sił w Przepływie,

co uzdrawia Życie tkliwie,

co ułatwia me relacje,

da spełnienie i owację,

bo w Harmonii i Pokoju

przejdę obok trudów, znoju

niosąc innym też nadzieję,

że się do nich Los zaśmieje

gdy w chaosie wyhamują

i się także zdecydują

kroczyć Niebem oraz Ziemią …

(…)

 

Będą tacy co docenią

tego typu aktywności.

Duch Współpracy w nich zagości,

Radość Życia zakiełkuje,

Ziemia lepiej się poczuje

i tak, jeden od drugiego,

zmieni się Świat na całego.

Każdy Mistrzem się poczuje

i Moc własną co…

kreuje…

 

Przekaz odebrała Veni, 26.09.2019,

Medytacja Wa