Kursy

Terminy aktualnych spotkań można zobaczyć na stronie terminy .

Kursy dla zainteresowanych Odżywianiem Praną:

Kurs DIETY PRANICZNEJ (kilku-etapowy)
Kurs DIETA PRANICZNA Ekspress (jednorazowy)
Seminarium Światła TOP - Trening Odżywiania Praną – dla osób po Inicjacjach i/lub po kursach DP

 

Kursy dla zainteresowanych rozwojem osobistym (niekoniecznie praną):

Transformujące MASKI
Kurs Obfitości Duchowo-Materialnej SELF (na bazie bezterminowego kalendarza)
Droga Do Gwiazd
Szkoła Mistrzów ze Śpiewem Językiem Światła (po Drodze Do Gwiazd)
Nawiązywanie/pogłębianie kontaktu z Aniołami i Przewodnikami Duchowymi
Harmonizacja Trzech Jaźni (kurs indywidualny)

 

w/w kursy bardzo ułatwiają przygotowanie się do odżywiania praną.