fbpx

   Regulamin sklepu internetowego “Esencja Życia”   §1. Postanowienia wstępne Sklep internetowy “Esencja Życia”, dostępny pod adresem internetowym veni-esencjazycia.com prowadzony jest przez Zofię Buczma (imię i nazwisko) prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą “Esencja Życia Zofia Buczma” wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 895-104-58-45 REGON 930705798 […]

Czytaj dalej